Allmäna vilkor

 1. Tillämpning och avtal
  Dessa allmänna villkor gäller för alla bokningar och uthyrningar av turer, inklusive skärgårdsturer, fisketurer, privata turer, och uthyrning av båtar, som erbjuds av Väderö fisk kommanditbolag 916564-8610. Genom att genomföra en bokning eller uthyrning accepterar kunden dessa villkor.4. 5. 6. 7. 8. Ändringar av villkorFöretaget förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa allmänna villkor. Den senaste versionen av villkoren är alltid tillgänglig på företagets webbplats.9.
 2. Bokning och betalning
  Bokning av turer och uthyrning kan göras via företagets webbplats, e-post, telefon eller genom personligt besök. Full betalning ska ske vid bokningstillfället. Betalning accepteras via kreditkort, banköverföring eller direktbetalning på plats.
 3. Avbokningsregler
  Avbokning utan kostnad kan göras upp till 7 dagar före planerad start. Vid avbokning mindre än 7 dagar före planerat datum debiteras 25% av det totala bokningsvärdet.Avbokningar mindre än 6 dagar före debiteras med 50% av kostnaden. Avbokningar mindre än 48 timmar före debiteras med 100% av kostnaden.
 4. Genomförande av turer och uthyrning
  Alla turer och uthyrningar är beroende av väder och andra säkerhetsmässiga förhållanden. Företaget förbehåller sig rätten att ställa in eller ändra schemat med kort varsel. Vid inställd aktivitet på grund av företaget erbjuds kunden antingen ombokning till annat datum eller full återbetalning.
 5. Säkerhet och deltagares ansvar
  Det är obligatoriskt för alla deltagare att följa säkerhetsinstruktioner som ges av guiden eller annan personal. Deltagare bör informera personal om eventuella medicinska tillstånd eller andra omständigheter som kan påverka deras förmåga att delta säkert. Barn under 15 år måste vara i sällskap med en vuxen.
 6. Försäkring och ansvarsbegränsning
  Företaget har ansvarsförsäkring som täcker olycksfall och skador enligt gällande branschstandarder. Företaget ansvarar inte för personliga tillhörigheter som förloras eller skadas under aktiviteten.
 7. Klagomål och feedback
  Eventuella klagomål eller feedback bör riktas till företagets kundtjänst senast 7 dagar efter aktivitetens avslut.
 8. Ändringar av villkor
  Företaget förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa allmänna villkor. Den senaste versionen av villkoren är alltid tillgänglig på företagets webbplats.
 9. Tvistelösning och tillämplig lag
  Eventuella tvister som uppstår ur eller i samband med dessa villkor ska i första hand lösas i samförstånd mellan parterna. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt, ska den avgöras enligt svensk lag i svensk domstol.